Top.Mail.Ru

Шаар муити ва уни ташкил этиш

Нет оценок
Более 20просмотров
Менее 10покупок
12+
Описание
Характеристики
Цитаты
Отзывы

Мустаил Узбекистонимизнинг ар бир шари гузал ва обод булиши керак. Айни пайтда ишлолар ам удди шаар иёфасини олиши зарур. Мана шундай эзгу ният билан ёзилган ушбу китоб меъморлар, лойиачилар, шаар таъмир-ланиши ва янги урилишлар билан боли ташкилотлар, урилиш соаси мутахассислари тайёрлайдиган уув юртлари талабалари учун муим услубий улланмадир.

400

Другие предложения магазина

NEW
18+
Электронные Книги
1 200
NEW
18+
Электронные Книги
200
NEW
18+
1 200
NEW
16+
Электронные Книги
180
NEW
18+
NEW
12+
Электронные Книги
492
NEW
18+
NEW
16+
104
NEW
16+
Электронные Книги
108
NEW
16+
284
NEW
12+
Электронные Книги
128
NEW
12+
Электронные Книги
2 000

Похожие предложения

12+
Электронные Книги
280
16+
Электронные Книги
80
16+
12+
Электронные Книги
220
16+
Электронные Книги
480
16+
Электронные Книги
480
12+
12+
Электронные Книги
6
12+
Электронные Книги
200
12+
Электронные Книги
200
12+
12+
120
12+
12+
140
12+
Электронные Книги
200

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение
2021-2023 © Wildberries Цифровой, Wildberries v11.11.24. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: sales@wildberries.ru