Top.Mail.Ru

Ландшафт меъморчилиги муитини шакллантириш

Ландшафт меъморчилиги муитини шакллантириш

Нет оценок
Более 50просмотров
Менее 10покупок
12+
Описание
Характеристики
Цитаты
Отзывы

Мазкур уув услубий улланмада ландшафт архитектурасини замонавий. Шаарлар худудида кукаламзорлаштиришни эстетик шакллантириш ва классификациялаш амда типологик-жараёнлар буйича маълумотлар берилади. Ландшафт архитектураси объектларини лойиалаш буйича асосий масалалар яратилади, ободонлаштириш элементлари, жиозлари, шунингдек интерьерларни кукламзорлаштириш ва иши боларни ташкил этиш, декоратив гулзорларни безаш масалалари чизмаларда, лойиаларда суратларда курсатилади.

480

Другие предложения магазина

NEW
18+
Электронные Книги
200
NEW
16+
240
NEW
12+
NEW
12+
Электронные Книги
200
NEW
18+
360
NEW
18+
280
NEW
6+
260
NEW
18+
NEW
18+
220

Похожие предложения

6+
16+
200
16+
Электронные Книги
320
12+
Электронные Книги
170
16+
200
12+
12+
12+
12+
Электронные Книги
120
12+
Электронные Книги
160
12+
Электронные Книги
68
6+
28
16+
Электронные Книги
244
16+
Электронные Книги
244
18+
Электронные Книги
244
18+
Электронные Книги
244
12+
Электронные Книги
400
12+
Электронные Книги
200
12+
12+
Электронные Книги
120

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение
2021-2023 © Wildberries Цифровой, Wildberries v11.11.19. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: sales@wildberries.ru